ตัดล้างแอร์ (คอยล์ร้อน) วิธีแก้ปัญหาคอยล์ร้อนระบายความร้อนไม่ดีราคาตัดล้างคอยล์ร้อน

ขนาด BTU ราคาซ่อม ประกัน
9000 - 18000 2,500.- 90 วัน
18001 - 25000 2,800.- 90 วัน
25001 - 33000 3,300.- 90 วัน
33001 - 44000 4,000.- 90 วัน
44001 - 58000 5,500.- 90 วัน
58001 - 68000 6,500.- 90 วัน
 

หมายเหตุ : ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามหน้างานจริง จะแจ้งราคาก่อนดำเนินการทุกครั้ง ขอบคุณค่ะ