ซ่อมแอร์ตันระบบ ไม่มีความเย็นราคาซ่อมแอร์ตันระบบ

ขนาด BTU ราคาซ่อม ประกัน
9000 - 18000 2,000.- 90 วัน
18001 - 25000 2,400.- 90 วัน
25001 - 33000 2,800.- 90 วัน
33001 - 44000 3,300.- 90 วัน
44001 - 58000 3,800.- 90 วัน
58001 - 68000 4,300.- 90 วัน
68001 - 80000 5,000.- 90 วัน
80001 - 100000 6,000.- 90 วัน
 

หมายเหตุ : ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามหน้างานจริง จะแจ้งราคาก่อนดำเนินการทุกครั้ง ขอบคุณค่ะ