เปลี่ยนมอเตอร์แอร์


fixair-05


ราคาเปลี่ยนมอเตอร์แอร์

ขนาด BTU ราคาซ่อม ประกัน
9000 - 18000 CALL.- 90 วัน
18001 - 25000 CALL.- 90 วัน
25001 - 33000 CALL.- 90 วัน
33001 - 44000 CALL.- 90 วัน
44001 - 58000 CALL.- 90 วัน
58001 - 68000 CALL.- 90 วัน
 

หมายเหตุ : ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามหน้างานจริง จะแจ้งราคาก่อนดำเนินการทุกครั้ง ขอบคุณค่ะ