ตัดล้างแอร์ (คอยล์เย็น) วิธีแก้ปัญหาน้ำหยดเรื้อรังแบบถาวร


somair-03


ราคาตัดล้างคอยล์เย็น

ขนาด BTU ราคาซ่อม ประกัน
9000 - 18000 2,800.- 90 วัน
18001 - 25000 3,200.- 90 วัน
25001 - 33000 3,500.- 90 วัน
33001 - 44000 4,200.- 90 วัน
44001 - 58000 5,500.- 90 วัน
58001 - 68000 6,500.- 90 วัน
 

หมายเหตุ : ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามหน้างานจริง จะแจ้งราคาก่อนดำเนินการทุกครั้ง ขอบคุณค่ะ