ล้างแอร์แบบฝังฝ้า


ล้างแอร์ฝังฝ้า

ล้างแอร์ฝังฝ้า

แอร์ที่ฝังอยู่ในฝ้า ไม่เห็นต้วแอร์ แต่จะมีช่องเปิดปิดให้สารถเซอร์วิส ดูแล บำรุงรักษา และ ล้างแอร์ได้

ราคาล้างแอร์ฝังฝ้า จะมีราคาล้างสูงกว่าแอร์บ้านที่นิยมใช้กันทั่ว ๆ ไป เนื่องจาก จะล้างยาก และ จะต้องใช้ช่างที่มีความชำนาญเป็นพิเศษ


ราคาค่าล้างแอร์ฝังฝ้า (บิวอิน)

langair-04-642x444

 

ขนาด BTU ค่าบริการ ประกัน
10000 - 18000 500-800 30 วัน
18001 - 24000 600-900 30 วัน
24001 - 30000 900-1,200 30 วัน
30001 - 38000 1,200-1,500 30 วัน
38001 - 50000 1,400-1,700 30 วัน
50001 - 68000 1,600-2,000 30 วัน

หมายเหตุ : กรณีล้างแค่ฟิวเตอร์ กับคอนเดนซิ่ง คิดค่าล้างเพียง 300.- บาท เท่านั้น

การล้างแอร์แต่ละครั้งจะมีผ้าใบคลุม สำหรับป้องกันความสกปรก และน้ำกระเด็นใส่สิ่งของ ของลูกค้า ด้วยการทำงานแบบมืออาชีพ เราตั้งใจให้พนักงานทำงานอย่างมีคุณภาพและดูแลรักษาความสะอาด ในการทำงานทุกขั้นตอน ให้ลูกค้าเกิดความพอใจสูงสุด

การเรียกเก็บค่าบริการ

 • เจ้าหน้าที่จะแจ้งค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้ลูกค้าทราบ
 • เขียนบิลเงินสดและรายการค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ให้ลูกค้า
 • ส่งบิลให้ลูกค้าและรอเก็บเงินสดหลังจากทำงานเสร็จเรียบร้อย
 • กรณีมีการซ่อมและรับประกันควรเก็บบิลไว้เพื่อเป็นหลักฐาน
 • ขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่เรียกใช้บริการค่ะ

ประโยชน์ของการล้างแอร์

 • ช่วยลดค่าไฟฟ้าในแต่ละเดือน
 • ยืดอายุการใช้งานของเครื่องปรับอากาศ
 • กำจัดผุ่นละอองและเชื้อราที่ติดอยู่ในตัวแอร์
 • สร้างบรรยากาศในห้องให้สดชื่นปราศจากเชื้อโรค
 • ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ
 • คอมเพรสเซอร์ใช้งาน ได้ยาวนานขึ้น ไม่เสื่อมเร็ว
 • อุปกรณ์ต่าง ๆ มีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น
 • เป็นส่วนหนึ่ง ในการช่วยลดภาวะโลกร้อน